„Живи наследства в града“ е мотото на онлайн дискусия, която се проведе в платформата Zoom  на 6 юли 2020 г. Организатори на събитието бяха Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, Нов български университет – София съвместно с Регионалния исторически музей – Русе, Катедра „Етнология“ – ПУ „Паисий Хилендарски“ и Регионалния етнографски музей, гр. Пловдив. OktoPlay осигури професионалната техническа поддръжка по време на събитието, разделено на три панела с обща продължителност над шест часа.

Особеностите на нашата „нова нормалност“ изискват от нас да продължим да работим заедно и да развиваме професионалните си сфери, да обменяме опит и знания, оставайки на дистанция един от друг. В тази мисия основна роля изиграха платформите, които предлагат различни възможности за осъществяване на срещи онлайн. Предлагат се редица безплатни варианти, благодарение на които всяка организация или фирма може да продължи да поддържа контактите с партньорите и клиентите си.

Превръщането на дистанционното общуване в основен инструмент обаче вдигна летвата, и професионално проведените онлайн събития вече също изискват определено ниво на техническа поддръжка, което включва превод на един или повече езици, управление на профили, включване на различни презентационни материали, адаптиране или промяна на фона на говорители, вмъкване на лога, надписи и други графични елементи.

Конференцията „Живи наследства в града“ срещна повече от 30 панелисти от Обединеното кралство, Армения, Хърватия, Румъния, Украйна, Кипър и България. Излъчени бяха 15 презентации, а цялото събитие можеше да бъде проследено както на основния – английски език, така и в превод на български. За да осигурим гладко протичане на дискусиите,  екипът на OktoPlay проведе две кратки обучителни срещи за желаещите участници